Bogstaverne s, k, r, u, e, s, t, i, k, s, b, �, �, n, k, s kan danne nedenstående ord:

12- ord dannet med bogstaver (1)

skibsskruens (26)

11- ord dannet med bogstaver (2)

skibsskruen (24)skibsskrues (25)

10- ord dannet med bogstaver (5)

kursistens (20)rustikkens (21)sirbuskens (21)skibsskrue (23)subsistens (21)

9- ord dannet med bogstaver (15)

butikkens (21)butikkers (21)etruskisk (20)kubistens (20)kubisters (20)kursisten (18)rustikken (19)rustikkes (20)sirbusken (19)sirbuskes (20)skibukser (21)skribents (18)skruestik (20)strikkens (18)turkisens (18)

8- ord dannet med bogstaver (60)

brikkens (17)briksens (16)bristens (15)bruneisk (17)bruskens (16)bruskets (17)brustnes (15)burkinsk (19)business (17)butikken (19)butikker (19)instruks (17)kerstins (15)kerubisk (19)kikkerts (18)kirstens (15)knibskes (18)kniksers (16)kniksets (17)knirkets (16)knubsets (17)krikkens (17)kristens (15)kristnes (15)krukkens (17)kubiskes (20)kubisten (18)kubister (18)kunsters (15)kursists (18)kusiners (16)nusseris (15)russiske (17)rustikke (18)seksturs (16)sirbuske (18)sirbusks (19)skinkers (16)skitsens (16)skitsers (16)skribent (16)skrinets (15)skrukkes (18)skrukket (18)skunkers (16)skurkens (16)stikkers (17)stribens (15)strikken (16)strikkes (17)strubens (15)tribunes (16)trissens (14)trussens (14)tunesisk (17)turbines (16)turkisen (16)turkises (17)usikkert (18)uskikket (20)

7- ord dannet med bogstaver (164)

beiruts (15)bestiks (16)biksens (15)biksets (16)birkens (14)bissens (14)bissers (14)bistres (14)brikets (15)brikken (15)briksen (14)brikses (15)brinkes (14)brisens (13)bristen (13)bristes (14)britens (13)bruneis (14)brunest (13)brunsts (14)brusens (13)brusets (14)brusken (14)bruskes (15)brusket (15)brusten (13)brustes (14)brustne (13)bukkens (16)bukkets (17)buksens (15)buksers (15)bukstis (18)bunkers (14)bunkres (14)bunkret (14)buskens (15)bussens (14)bussers (14)bustens (14)busters (14)ekskurs (15)insekts (14)kerstin (13)kerstis (14)kikkers (16)kikkert (16)kikkets (17)kiksens (15)kiksers (15)kiksets (16)kirkens (14)kirsten (13)kissers (14)kistens (14)kisters (14)knibers (14)knibske (16)knibskt (17)knikser (14)knikses (15)knikset (15)knirkes (14)knirket (14)knitres (13)knubser (14)knubses (15)knubset (15)knusers (13)knusets (14)knustes (14)kretisk (15)krikken (15)krikkes (16)krisens (13)kristen (13)kristne (13)kristus (16)krukken (15)krukkes (16)krukket (16)krusets (14)kubiske (18)kubists (18)kukkets (17)kunster (13)kursens (13)kursets (14)kursist (16)kusiner (14)kusines (15)kuskens (15)kussens (14)kussers (14)nikkets (15)nissers (12)nusseri (13)ristens (12)russens (12)russisk (16)rutines (13)sekstur (14)sekstus (15)serbisk (15)sikkers (15)sikkert (15)sikstus (17)sinkers (13)sintres (12)sirbusk (17)sirtses (13)siskens (14)skibets (16)skikker (16)skikkes (17)skikket (17)skinker (14)skinkes (15)skitsen (14)skitser (14)skitses (15)skrinet (13)skrueis (15)skruens (13)skruets (14)skrukke (16)skunker (14)skunkes (15)skurens (13)skurken (14)skurkes (15)snusket (14)stenbuk (15)stikken (15)stikker (15)stikkes (16)stiknes (14)stinker (13)striben (13)stribes (14)strikke (15)struben (13)strubes (14)suitens (14)suiters (14)sukkers (15)sukkets (16)sussers (13)sussies (15)tekniks (15)teknisk (15)tinkrus (15)tribune (14)tribuns (15)trinkes (13)trissen (12)trisses (13)trussen (12)trusses (13)turbine (14)turkise (15)tussens (13)tussers (13)usikker (16)

6- ord dannet med bogstaver (262)

beirut (13)berits (12)bernis (11)bernts (10)beskik (15)beskin (13)bestik (14)betris (12)biksen (13)bikser (13)bikses (14)bikset (14)birken (12)birkes (13)birtes (12)bisens (12)bisers (12)bissen (12)bisser (12)bisses (13)bisset (13)bister (12)bistre (12)bitres (12)briens (11)briket (13)brikse (13)brinke (12)brinks (13)brinte (11)brints (12)brisen (11)brises (12)briste (12)brists (13)briten (11)brites (12)brunei (12)brunes (11)brunet (11)brunst (12)brusen (11)bruses (12)bruset (12)bruske (13)brusks (14)bruste (12)bukets (14)bukken (14)bukker (14)bukkes (15)bukket (15)buksen (13)bukser (13)buksti (16)bunker (12)bunkes (13)bunket (13)bunkre (12)burets (12)busken (13)busker (13)buskes (14)busket (14)bussen (12)busser (12)busten (12)buster (12)bustes (13)butiks (16)erkkis (13)ernsts (9)estisk (13)etnisk (12)insekt (12)irskes (12)issens (11)issers (11)isters (11)kerits (12)kersti (12)kerubs (13)kikker (14)kikkes (15)kikket (15)kiksen (13)kikser (13)kikses (14)kikset (14)kinket (13)kirken (12)kirkes (13)kirses (12)kisser (12)kisten (12)kister (12)kistes (13)kniber (12)knibes (13)knibsk (15)knikse (13)knirke (12)knirks (13)knitre (11)knubse (13)knuser (11)knuses (12)knuset (12)knuste (12)krikke (14)krisen (11)krises (12)kristn (12)krukke (14)kruses (12)kruset (12)kubens (13)kubisk (17)kubist (16)kukker (14)kukkes (15)kukket (15)kunsts (13)kurens (11)kursen (11)kurset (12)kusine (13)kusken (13)kusker (13)kuskes (14)kusket (14)kussen (12)kusser (12)kusses (13)neksus (12)nikker (12)nikkes (13)nikket (13)nisser (10)nisses (11)nubier (12)nubisk (15)nubres (11)nubret (11)nusser (10)nusses (11)nusset (11)rikkes (13)rinkes (11)rinket (11)risten (10)ristes (11)rubens (11)rubins (13)rusens (10)ruskes (12)rusket (12)rusten (10)rustes (11)rustik (14)rustne (10)rutens (10)rutine (11)seksti (13)seksts (12)senius (12)sibens (12)sikken (13)sikker (13)sikket (14)sikres (12)sikret (12)sinker (11)sinkes (12)sinket (12)sinter (10)sintre (10)sisken (12)sisses (12)sitren (10)sitres (11)skiber (13)skibes (14)skibet (14)skikke (15)skinke (13)skitse (13)skrins (12)skruen (11)skrues (12)skruet (12)skruts (13)skuers (12)skuets (13)skunke (13)skunks (14)skuren (11)skures (12)skuret (12)skurke (13)skurks (14)snerts (9)snuser (10)snuses (11)snuset (11)stiens (11)stiers (11)stikke (14)stines (11)stinke (12)stinus (13)stress (10)stribe (12)strike (12)striks (13)strube (12)strunk (12)stuens (11)stuers (11)stures (11)suiten (12)suites (13)sukker (13)sukkes (14)sukket (14)sukres (12)sukret (12)sunies (12)sunket (12)susies (13)susser (11)susses (12)sussie (13)sussis (14)teknik (13)tikker (13)tikkes (14)tisker (12)tiskes (13)tisser (11)tisses (12)treins (10)tribun (13)trines (10)trinke (11)trisse (11)trusse (11)tubens (12)tubers (12)turens (10)turkis (14)turnes (10)tusker (12)tuskes (13)tussen (11)tusser (11)tusses (12)uetisk (14)unikke (14)unsers (10)urtens (10)usikre (13)

5- ord dannet med bogstaver (242)

bents (9)berit (10)berni (9)bernt (8)berts (9)berus (10)beskt (11)besku (12)betri (10)biens (10)biers (10)bikse (12)bines (10)birke (11)birks (12)birte (10)bisen (10)biser (10)bises (11)bisse (11)bitre (10)brien (9)bries (10)briks (12)brink (11)brint (10)brise (10)brist (11)brite (10)brits (11)brune (9)brunt (10)bruse (10)brusk (12)brust (11)buens (10)buers (10)buket (12)bukke (13)bunke (11)bunkr (11)bures (10)buret (10)buris (12)buser (10)buses (11)buset (11)buske (12)busks (13)buste (11)butik (14)eriks (10)erins (8)erkki (11)ernis (8)ernst (7)etiks (11)etisk (11)etuis (11)ibens (10)ibsen (10)ikkun (13)inert (8)irens (8)irkes (10)irske (10)isens (9)isner (8)isnes (9)isnet (9)issen (9)isser (9)isses (10)ister (9)kents (9)kerit (10)kerns (8)kerub (11)kikke (13)kikse (12)kinke (11)kirke (11)kirse (10)kiste (11)knebr (9)knebs (10)knibe (11)kniks (12)knirk (11)knitr (10)knubs (12)knurs (10)knuse (10)knust (11)knuts (11)krebs (10)kreis (10)krens (8)kreti (10)krise (10)kruse (10)kuber (11)kubes (12)kubet (12)kukke (13)kunst (11)kuren (9)kures (10)kuret (10)kurie (11)kurts (11)kuske (12)kusks (13)kusse (11)niers (8)nikke (11)nisse (9)nubre (9)nurse (8)nusse (9)rebus (10)renis (8)rests (8)rikke (11)rines (8)rinke (9)rises (9)riset (9)riste (9)rists (10)ritus (11)ruben (9)rubin (11)rubis (12)ruins (10)runes (8)runis (10)rusen (8)ruses (9)ruske (10)ruste (9)ruten (8)rutes (9)seirs (9)sekst (10)sekts (10)siben (10)siens (9)siers (9)sikke (12)sikre (10)sines (9)sinke (10)sintr (9)sinus (11)sires (9)siret (9)sirts (10)sisse (10)sitre (9)skibe (12)skibs (13)skins (11)skrin (10)skrub (12)skrue (10)skruk (12)skrus (11)skrut (11)skuer (10)skues (11)skuet (11)skunk (12)skure (10)skurk (12)skurs (11)snert (7)snits (10)snuer (8)snues (9)snuet (9)snuse (9)snusk (11)stens (8)stien (9)stier (9)stine (9)stink (11)strib (11)strik (11)stuen (9)stuer (9)stues (10)sture (9)suite (11)sukke (12)sukre (10)sunes (9)sunie (10)sunis (11)suser (9)suses (10)suset (10)susie (11)susis (12)susse (10)sussi (12)tesis (10)tiers (9)tikke (12)tines (9)tinus (11)tises (10)tiske (11)tisse (10)trein (8)trens (7)trine (8)trins (9)trues (9)tuben (10)tuber (10)tubes (11)tuens (9)tuers (9)tuner (8)tunes (9)turen (8)tures (9)turis (11)turne (8)tuske (11)tusse (10)unikt (12)unser (8)unses (9)urens (8)urets (9)urnes (8)urten (8)usket (11)uskik (14)

4- ord dannet med bogstaver (203)

bens (7)bent (7)bert (7)besk (9)bess (8)bets (8)bien (8)bier (8)bies (9)biet (9)bike (10)biks (11)bine (8)birk (10)bise (9)bits (10)brie (8)brik (10)brit (9)brun (8)brus (9)buen (8)buer (8)bues (9)buet (9)buis (11)buks (11)bunk (10)bure (8)burs (9)buse (9)busk (11)eiks (9)entr (5)erik (8)erin (6)eris (7)erni (6)erts (6)etik (9)etui (9)iben (8)ikke (10)ikte (9)ines (7)iren (6)irke (8)irsk (9)isbn (9)isen (7)iser (7)ises (8)iset (8)isne (7)isse (8)kbit (11)kens (7)kent (7)kern (6)kets (8)kiks (11)kits (10)kneb (8)knib (10)knur (8)knus (9)knut (9)krei (8)kren (6)kris (9)kruk (10)krus (9)kube (10)kuer (8)kues (9)kuet (9)kuks (11)kure (8)kurs (9)kurt (9)kusk (11)nets (6)nibe (8)nier (6)niks (9)niss (8)nist (8)nubr (8)nuet (7)rebs (7)reni (6)rens (5)rent (5)rest (6)rets (6)ribe (8)ribs (9)ries (7)riks (9)rine (6)rink (8)rise (7)rist (8)rite (7)rits (8)rubi (10)ruet (7)ruin (8)rune (6)runi (8)ruse (7)rusk (9)rust (8)rute (7)ruts (8)seir (7)seks (8)sekt (8)sent (6)sien (7)sier (7)sies (8)siet (8)sikr (9)sine (7)sink (9)sire (7)sisu (10)sitr (8)sker (7)skes (8)sket (8)skib (11)skik (11)skin (9)skru (9)skub (11)skue (9)skur (9)sner (5)snes (6)snik (9)snit (8)snue (7)snur (7)snus (8)snut (8)sssr (7)sten (6)stik (10)stir (8)stis (9)stub (10)stue (8)stuk (10)sues (8)sukr (9)sune (7)suni (9)sure (7)surt (8)suse (8)susi (10)suts (9)tein (7)teis (8)tens (6)tern (5)ters (6)tess (7)tier (7)ties (8)tine (7)tins (8)tisk (10)trek (7)tren (5)tres (6)trin (7)true (7)tube (9)tuen (7)tuer (7)tues (8)tune (7)ture (7)turi (9)turs (8)tusk (10)uens (7)unes (7)unik (10)unit (9)unse (7)uren (6)uret (7)urin (8)uris (9)urne (6)urts (8)uset (8)ussr (8)utes (8)

3- ord dannet med bogstaver (92)

ben (5)bet (6)bie (7)bis (8)bit (8)brt (6)bse (6)bue (7)bui (9)buk (9)bur (7)bus (8)but (8)eik (7)eis (6)eks (6)ens (4)eri (5)etb (6)ibs (8)ine (5)ise (6)isn (6)itu (8)ken (5)ker (5)ket (6)kik (9)kir (7)kis (8)kit (8)kub (9)kue (7)kuk (9)kun (7)kur (7)nbi (7)net (4)nik (7)nis (6)nit (6)nsb (6)nus (6)reb (5)ren (3)ret (4)rib (7)rie (5)rik (7)ris (6)rit (6)rub (7)run (5)rus (6)rut (6)sen (4)ser (4)ses (5)set (5)sin (6)sir (6)sis (7)sit (7)ske (6)ski (8)sne (4)snu (6)sti (7)sue (6)suk (8)sur (6)sus (7)sut (7)ten (4)ter (4)tes (5)tie (6)tik (8)tin (6)tis (7)tre (4)tru (6)tue (6)tun (6)tur (6)tus (7)une (5)ure (5)uri (7)urs (6)urt (6)ute (6)

2- ord dannet med bogstaver (28)

bi (6)en (2)er (2)es (3)et (3)eu (4)ib (6)in (4)ir (4)is (5)it (5)kb (6)kr (4)nb (4)ni (4)nt (3)nu (4)re (2)ri (4)ru (4)se (3)si (5)su (5)tb (5)te (3)ti (5)uk (6)ur (4)