Bogstaverne s, t, r, a, f, a, f, s, o, n, e, r, n, e, s kan danne nedenstående ord:

15- ord dannet med bogstaver (2)

strafafsonerens (24)strafafsonernes (24)

14- ord dannet med bogstaver (3)

strafafsoneren (22)strafafsoneres (23)strafafsonerne (22)

13- ord dannet med bogstaver (2)

strafafsonere (21)strafafsoners (22)

12- ord dannet med bogstaver (2)

fosterfarens (20)strafafsoner (20)

11- ord dannet med bogstaver (12)

afsatsernes (17)ansatsernes (15)fanfarernes (16)faraonernes (15)farsoternes (17)fastfrosnes (20)fastfrossen (20)fosfaternes (19)fosterfaren (18)frostsneens (18)straffernes (18)transferens (16)

10- ord dannet med bogstaver (38)

afarternes (14)afsatserne (15)afsonerens (15)afsonernes (15)afstresser (16)ansatserne (13)aortaernes (13)assonanser (14)fanfarerne (14)fantaserer (14)fantaseres (15)faraoernes (14)faraonerne (13)farsoterne (15)fasanernes (14)fastfrosne (18)fosfaterer (17)fosfateres (18)fosfaterne (17)fosterfars (18)fronternes (15)frostsneen (16)notarernes (13)ornaternes (13)senatorens (14)senatorers (14)sonarernes (13)sonaternes (14)soranerens (13)soranernes (13)stansernes (14)stoffernes (18)straffenes (17)strafferne (16)strofernes (16)terrassens (14)transferen (14)trossernes (15)

9- ord dannet med bogstaver (94)

afarterne (12)afnoteres (14)afsatsens (15)afsatsers (15)afsoneren (13)afsoneres (14)afsonerne (13)afstresse (15)aftnernes (13)annoterer (11)annoteres (12)ansatsens (13)ansatsers (13)aortaerne (11)arrestens (12)asatroens (13)astersens (13)fanfarens (14)fanfarers (14)fantasere (13)faraoerne (12)faraoners (13)faresoens (14)farfarens (14)farsernes (13)farsotens (15)farsoters (15)farternes (13)fasanerne (12)fasterens (14)fasternes (14)fastrenes (14)festonens (15)festoners (15)forfarens (15)forfarnes (15)forrentes (14)forrestes (15)forstener (14)forstenes (15)forternes (14)fosfatere (16)fosfaters (17)fossernes (15)fosterfar (16)fostrenes (15)frasernes (13)fronterne (13)frostsnes (16)notaernes (12)notarerne (11)offertens (16)offerters (16)ornaterne (11)rafternes (13)rasterens (12)rasternes (12)roseannas (12)roseannes (12)safternes (14)sansernes (12)satsernes (13)senatoren (12)senatorer (12)sensorens (13)sensorers (13)snarernes (11)sofaernes (14)sonarerne (11)sonaterne (12)soraneren (11)soraneres (12)soranerne (11)sorternes (13)sortseers (14)stafferer (15)stafferes (16)stanserne (12)stasernes (13)stofferne (16)straffene (15)straffens (16)straffers (16)stroferne (14)tarsernes (12)terrassen (12)terrasses (13)toraernes (12)tossernes (14)transfers (14)trasseres (13)tronernes (12)trosserne (13)tsarernes (12)

8- ord dannet med bogstaver (172)

afartens (12)afarters (12)afrenser (11)afrenses (12)afrenset (12)afsatsen (13)afsatser (13)afsatses (14)afsonere (12)afsoners (13)afstress (14)aftenens (12)afteners (12)aftnerne (11)anaforen (11)anaforer (11)annotere (10)ansatsen (11)ansatser (11)ansatses (12)aortaens (11)aortaers (11)araernes (9)arenaens (9)arenaers (9)arnernes (9)arnesens (10)arresten (10)arsenets (11)arternes (10)asatroen (11)asnernes (10)assernes (11)assonans (12)astersen (11)ensarter (10)ensartes (11)erfarent (11)erfarnes (11)fanernes (11)fanfaren (12)fanfarer (12)fanfares (13)fantaser (12)faraoens (12)faraoers (12)faraoner (11)farernes (11)faresoen (12)farfaren (12)farseres (12)farseret (12)farserne (11)farsoten (13)farsoter (13)farterne (11)fasanens (12)fasaners (12)fasernes (12)fasteren (12)fasterne (12)fastrene (12)festonen (13)festoner (13)foraenes (12)foransat (13)forfaren (13)forrente (12)forreste (13)forstene (13)forterne (12)fortrans (13)fosfater (15)fosserne (13)fostrene (13)fraseres (12)fraseret (12)fraserne (11)frontens (13)fronters (13)frossent (14)frostens (14)frostsne (14)narrenes (9)notaerne (10)notarens (11)notarers (11)noternes (11)oasernes (11)offersen (14)offerten (14)offerter (14)offertes (15)onanerer (9)onaneres (10)onaneret (10)ornaters (11)ornernes (10)rafterne (11)rasteren (10)rasteres (11)rasterne (10)raternes (10)referats (12)resonans (11)retorens (11)rosannas (11)roseanna (10)roseanne (10)rosernes (11)safterne (12)sanserne (10)satserne (11)senaters (11)senators (12)sensoren (11)sensorer (11)serafens (12)serafers (12)snarerne (9)snerrens (10)snertens (11)snerters (11)snorenes (11)sofaerne (12)sonarens (11)sonarers (11)sonatens (12)sonaters (12)soranere (10)soraners (11)sorteres (12)sorterne (11)sortseer (12)soternes (12)staffans (15)staffens (15)staffere (14)stansens (12)stansers (12)staserne (11)stefanos (14)steffans (15)steffens (15)stoffers (16)straffen (14)straffer (14)straffes (15)stresser (12)strofens (14)strofers (14)tarserne (10)tenorens (11)tenorers (11)terosens (12)terosers (12)terrasse (11)tonerens (11)tonernes (11)toraerne (10)tornenes (11)tosserne (12)transfer (12)trassere (11)trensens (11)trensers (11)tressens (12)tressers (12)tronerne (10)trossens (13)trossers (13)tsarerne (10)

7- ord dannet med bogstaver (255)

afarten (10)afarter (10)affases (13)afrense (10)afsoner (11)afsones (12)afsonet (12)afstraf (13)aftenen (10)aftener (10)aftnens (11)aftners (11)anernes (8)annetes (9)annoter (9)ansetes (10)aortaen (9)aortaer (9)araerne (7)arenaen (7)arenaer (7)arenses (9)arnerne (7)arnesen (8)arrenes (8)arrests (10)arsenet (9)arterne (8)asatros (11)aseners (9)asenets (10)asernes (9)asnerne (8)asserne (9)eforens (11)eforers (11)enfaset (11)ensarte (9)erfaren (9)erfares (10)erfaret (10)erfarne (9)ernests (10)erosens (10)erotens (10)eroters (10)fanerne (9)fanfare (11)faraoen (10)faraoer (10)farerne (9)faresos (12)farfars (12)farsens (11)farsere (10)farsers (11)farsots (13)fartens (11)farters (11)fasanen (10)fasaner (10)faserne (10)fastens (12)fastere (11)fasters (12)fastres (12)fenners (10)festens (12)festers (12)festons (13)fetaens (11)fetaers (11)fontene (11)foraene (10)foraset (12)forener (10)forenes (11)forenet (11)foresat (12)forfars (13)forrent (11)forrest (12)forrets (12)forsats (13)forsten (12)forters (12)fortner (11)fortnes (12)fortran (11)fosfats (15)fossens (13)fossers (13)fostrer (12)fostres (13)frasens (11)frasere (10)frasers (11)fronten (11)fronter (11)frosnes (12)frossen (12)frosset (13)frosten (12)narrene (7)narrens (8)natrons (10)neonets (10)noreens (9)norenes (9)notaens (10)notaers (10)notaren (9)notarer (9)noterer (9)noteres (10)noterne (9)oaserne (9)offerer (12)offerte (13)onanere (8)ornater (9)orneres (9)orneret (9)ornerne (8)ostenes (11)raftens (11)rafters (11)raseres (9)raseret (9)rastens (10)rastere (9)rasters (10)raterne (8)referat (10)renatas (9)renates (9)renatos (10)rensers (9)rentens (9)renters (9)resoner (9)ressort (11)restens (10)resters (10)retoren (9)roerens (9)roernes (9)rorenes (9)rosanna (9)roserne (9)roteres (10)saftens (12)safters (12)sanerer (8)saneres (9)saneret (9)sansens (10)sansers (10)satsens (11)satsers (11)senater (9)senator (10)sennets (10)sensors (11)sentens (10)serafen (10)serafer (10)serenas (9)snarens (9)snarere (8)snarers (9)snarest (10)snerren (8)snerres (9)snerret (9)snerten (9)snerter (9)snertes (10)snesens (10)snorene (9)snorens (10)snorres (10)sofaens (12)sofaers (12)sonaren (9)sonarer (9)sonaten (10)sonater (10)sonates (11)soraner (9)sortens (11)sortere (10)sorters (11)sortner (10)soterne (10)staffan (13)staffen (13)staffer (13)stansen (10)stanser (10)stanses (11)stasens (11)stasers (11)steenas (10)stefano (12)stefans (12)steffan (13)steffen (13)stenens (10)steners (10)stennas (10)stereos (11)stoffer (14)straffe (13)stresse (11)strofen (12)strofer (12)strofes (13)taraens (9)tareres (9)tarsens (10)tarsers (10)tenoren (9)tenorer (9)teresas (10)ternens (9)terners (9)terosen (10)teroser (10)teroses (11)toerens (10)toernes (10)toneren (9)toneres (10)tonerne (9)toraens (10)toraers (10)tornene (9)tornens (10)tossens (12)tossers (12)trasser (10)trensen (9)trenser (9)trenses (10)tressen (10)tresser (10)tresses (11)tronens (10)troners (10)trossen (11)trosser (11)trosses (12)tsarens (10)tsarers (10)

6- ord dannet med bogstaver (310)

aarons (8)afarts (10)affart (11)affase (11)afrens (9)afsats (11)afsone (10)aftens (10)aftnen (9)aftner (9)aftnes (10)anafor (9)anerne (6)anetes (8)annete (7)annets (8)ansats (9)ansete (8)antons (9)antraf (9)aortas (9)araens (7)araers (7)arenas (7)arenes (7)arense (7)arents (8)arnens (7)arners (7)arrene (6)arrest (8)arrets (8)arsens (8)artens (8)arters (8)asatro (9)asener (7)asenet (8)aserne (7)asners (8)asnets (9)assens (9)assers (9)assets (10)asters (9)astors (10)eatons (9)efarne (8)eforen (9)eforer (9)ensart (8)ensret (8)entrer (7)entres (8)erenas (7)erfare (8)ernest (8)ernsts (9)erosen (8)eroses (9)eroten (8)eroter (8)errata (7)essens (9)essers (9)essets (10)esters (9)etaers (8)fanens (9)faners (9)faraos (10)farens (9)farers (9)fareso (10)farfar (10)farnes (9)farsen (9)farser (9)farsot (11)farten (9)farter (9)fartes (10)fasans (10)fasens (10)fasers (10)fasten (10)faster (10)fastes (11)fastre (10)fenner (8)festen (10)fester (10)festes (11)feston (11)fetaen (9)fetaer (9)forene (9)forets (11)forfar (11)forfat (12)forfra (11)forret (10)forsat (11)forser (10)forter (10)fortne (10)fosfat (13)fossen (11)fosser (11)fosses (12)fosset (12)foster (11)fostre (11)franar (8)frants (10)frasen (9)fraser (9)frases (10)fraset (10)frater (9)fronts (11)frosne (10)frosts (12)nanets (8)narren (6)narres (7)narret (7)nasser (8)nasses (9)nasset (9)natans (8)natron (8)neonet (8)nestor (9)noreen (7)norene (7)norets (9)nosser (9)nosses (10)nosset (10)notaen (8)notaer (8)notars (9)notene (8)notens (9)notere (8)noters (9)oasens (9)oasers (9)offset (13)ofrene (9)oftere (10)onaner (7)ornats (9)ornens (8)ornere (7)orners (8)oseren (8)oserne (8)ostene (9)ostens (10)raften (9)rafter (9)raftes (10)rarest (8)rasere (7)rasten (8)raster (8)rastes (9)ratens (8)raters (8)renata (7)renate (7)renato (8)renens (7)reners (7)renser (7)renses (8)renset (8)renten (7)renter (7)rentes (8)resten (8)rester (8)retors (9)roeren (7)roeres (8)roerne (7)rorene (7)rorets (9)roseas (9)rosens (9)rosers (9)rosset (10)rotere (8)safran (9)saften (10)safter (10)saftes (11)sanere (7)sannas (8)sannes (8)sansen (8)sanser (8)sanses (9)sanset (9)sasser (9)satans (9)satsen (9)satser (9)satses (10)senats (9)senens (8)seners (8)senest (9)sennas (8)sennet (8)sensor (9)sentas (9)serafs (10)serena (7)snaren (7)snarer (7)snares (8)snerre (7)snerte (8)snerts (9)snesen (8)snoren (8)snores (9)snorre (8)sofaen (10)sofaer (10)sonars (9)sonate (9)sonnas (9)sorten (9)sorter (9)sortes (10)sortne (9)sotens (10)soters (10)stanse (9)stasen (9)staser (9)stases (10)steena (8)steens (9)stefan (10)steffs (13)stenen (8)stener (8)stenes (9)stenna (8)stereo (9)stones (10)stores (10)stoser (10)stoses (11)strafs (11)stress (10)strofe (11)tannas (8)tannes (8)taraen (7)tarere (7)tarsen (8)tarser (8)tarses (9)tassas (10)teenas (8)tenens (8)tennas (8)tenors (9)teresa (8)ternas (8)ternen (7)terner (7)ternes (8)terose (9)terres (8)tesens (9)tesers (9)tessas (10)toeren (8)toeres (9)toerne (8)tonens (9)tonere (8)toners (9)tonnes (9)toraen (8)toraer (8)tornen (8)tornes (9)torres (9)tossen (10)tosser (10)tosses (11)tranen (7)treers (8)trense (8)tresse (9)troens (9)tronen (8)troner (8)trones (9)trosse (10)tsaren (8)tsarer (8)

5- ord dannet med bogstaver (299)

aaron (6)aases (7)afart (8)affat (10)afret (8)afsat (9)afser (8)afses (9)afset (9)afson (9)aften (8)aftes (9)aftne (8)aners (6)anete (6)annas (6)annes (6)annet (6)anret (6)ansat (7)anser (6)anses (7)anset (7)antes (7)anton (7)aorta (7)araen (5)araer (5)arena (5)arene (5)arens (6)arent (6)arnas (6)arnen (5)arner (5)arnes (6)arnos (7)arnts (7)arons (7)arres (6)arret (6)arsen (6)arses (7)arten (6)arter (6)artes (7)asens (7)asers (7)asner (6)asnet (7)asras (7)asser (7)asset (8)astas (8)aston (8)astor (8)effen (9)efors (9)efter (8)eners (6)ennos (7)enten (6)entre (6)erena (5)erfar (7)ernas (6)ernos (7)ernst (7)erons (7)erots (8)essen (7)esser (7)esses (8)esset (8)estas (8)ester (7)etaer (6)fanen (7)faner (7)fanes (8)fanta (8)farao (8)faren (7)farer (7)fares (8)faret (8)farne (7)farte (8)farts (9)fasan (8)fasen (8)faser (8)fases (9)faset (9)faste (9)feens (8)feers (8)fenne (7)feset (9)feste (9)fests (10)fetas (9)feter (8)fnats (9)fonte (9)foran (8)foras (9)foren (8)forer (8)fores (9)foret (9)forne (8)forse (9)forte (9)fortn (9)forts (10)fosse (10)fostr (10)frans (8)frase (8)freon (8)front (9)frost (10)nafta (8)nanas (6)nanes (6)nanet (6)narre (5)nasse (7)natan (6)nenes (6)neons (7)netas (7)netes (7)nonas (7)nonet (7)noras (7)nores (7)noret (7)norne (6)nosse (8)notar (7)notas (8)noten (7)noter (7)notes (8)oasen (7)oaser (7)oases (8)offer (10)ofrer (8)ofres (9)ofret (9)ornat (7)ornen (6)orner (6)ornes (7)osere (7)osten (8)oster (8)ostes (9)rafte (8)raner (5)ranes (6)ranet (6)rasen (6)raser (6)rases (7)raset (7)raste (7)rasts (8)raten (6)rater (6)rates (7)renas (6)renen (5)rener (5)renes (6)renos (7)rense (6)rente (6)rests (8)retas (7)retor (7)retos (8)roans (7)roars (7)roens (7)roere (6)roers (7)ronas (7)rones (7)ronns (7)roret (7)rosas (8)rosea (7)rosen (7)roser (7)roses (8)roset (8)roste (8)rotas (8)roter (7)safte (9)safts (10)sanas (7)saner (6)sanes (7)sanna (6)sanne (6)sanse (7)saras (7)sarte (7)sasas (8)satan (7)satse (8)seans (7)seers (7)senat (7)senen (6)sener (6)senes (7)senet (7)senna (6)senta (7)seraf (8)sessa (8)snare (6)snart (7)sneen (6)sneet (7)snert (7)snese (7)snoet (8)snore (7)snors (8)soens (8)sofas (10)sonar (7)soner (7)sones (8)sonet (8)sonna (7)sorte (8)sorts (9)soten (8)soter (8)stans (8)stase (8)steen (7)steff (11)stene (7)stens (8)stofs (11)stone (8)store (8)stose (9)straf (9)tanas (7)tanna (6)tanne (6)tanos (8)taras (7)tarer (6)tarse (7)tassa (8)teena (6)teens (7)teers (7)tenas (7)tenen (6)tenes (7)tenna (6)tenor (7)terna (6)terne (6)terre (6)tesen (7)teser (7)teses (8)tessa (8)toere (7)toers (8)tonas (8)tonen (7)toner (7)tones (8)toras (8)tores (8)torne (7)torns (8)torre (7)tosse (9)trane (6)treer (6)trens (7)troen (7)trone (7)tsars (8)

4- ord dannet med bogstaver (203)

aars (5)aase (5)afse (7)anas (5)aner (4)anes (5)anet (5)anna (4)anne (4)anno (5)anns (5)anse (5)ante (5)aras (5)aren (4)ares (5)arna (4)arne (4)arno (5)arns (5)arnt (5)aron (5)arre (4)arte (5)arts (6)asas (6)asen (5)aser (5)ases (6)aset (6)asns (6)asra (5)asta (6)atos (7)efor (7)efta (7)enas (5)ener (4)enes (5)enno (5)enos (6)ente (5)entr (5)erna (4)erno (5)eron (5)eros (6)erot (6)erts (6)esse (6)esta (6)etas (6)etos (7)fane (6)fans (7)fare (6)fars (7)fart (7)fase (7)fast (8)feen (6)feer (6)fest (8)feta (7)fnat (7)fnes (7)font (8)fora (7)fore (7)fors (8)fort (8)fros (8)nana (4)nane (4)nano (5)nans (5)nars (5)nasa (5)nato (6)nats (6)nene (4)nens (5)neon (5)neta (5)nete (5)nets (6)noas (6)nona (5)none (5)nora (5)nore (5)nors (6)nota (6)note (6)oase (6)ofre (7)ofte (8)onas (6)oret (6)orne (5)osas (7)oser (6)oses (7)oset (7)oste (7)osts (8)rane (4)rare (4)rart (5)rase (5)rass (6)rast (6)rate (5)rats (6)rena (4)rene (4)reno (5)rens (5)rent (5)rest (6)reta (5)reto (6)rets (6)roan (5)roar (5)roen (5)roer (5)roes (6)roet (6)rona (5)rone (5)ronn (5)rors (6)rosa (6)rose (6)rost (7)rota (6)saft (8)sana (5)sane (5)sans (6)sara (5)sart (6)sasa (6)sats (7)sean (5)seer (5)sene (5)sent (6)sera (5)sete (6)snar (5)sner (5)snes (6)snor (6)snot (7)soen (6)sofa (8)sone (6)sort (7)sots (8)sssr (7)staf (8)stan (6)star (6)sten (6)stof (9)stor (7)stos (8)tana (5)tano (6)taos (7)tara (5)tars (6)tass (7)teas (6)teen (5)teer (5)tena (5)tene (5)tens (6)teos (7)tern (5)ters (6)tese (6)tess (7)toas (7)toer (6)tona (6)tone (6)tons (7)tora (6)tore (6)torn (6)tors (7)traf (7)tran (5)tren (5)tres (6)tron (6)tror (6)tros (7)tsar (6)

3- ord dannet med bogstaver (78)

aer (3)aet (4)ana (3)ane (3)ann (3)ans (4)aof (6)ara (3)are (3)arn (3)ars (4)art (4)asa (4)ase (4)eas (4)ena (3)ene (3)eno (4)ens (4)eta (4)fan (5)far (5)fas (6)fat (6)fer (5)fes (6)fon (6)for (6)fos (7)fra (5)fro (6)nan (3)nar (3)nas (4)nat (4)nen (3)net (4)nnf (5)noa (4)nor (4)nos (5)not (5)ofr (6)ona (4)osa (5)ose (5)oss (6)ost (6)ran (3)rar (3)ras (4)rat (4)ren (3)ret (4)roe (4)ror (4)ros (5)sar (4)sat (5)sen (4)ser (4)ses (5)set (5)sne (4)sno (5)son (5)sot (6)tao (5)tea (4)ten (4)teo (5)ter (4)tes (5)toa (5)ton (5)tor (5)tre (4)tro (5)

2- ord dannet med bogstaver (27)

ae (2)af (4)an (2)ar (2)as (3)at (3)ea (2)ef (4)en (2)er (2)es (3)et (3)fa (4)fe (4)fn (4)nn (2)no (3)nt (3)os (4)re (2)ro (3)se (3)sf (5)so (4)te (3)tf (5)to (4)